Den nakna sanningen om skolan idag

Skolan, idag, är svårare än den var om man ser bakåt i tiden. Nu ska det ges ut betyg redan långt ner i grundskolan. Press och stress för barn som har svårt för ämnen gör att många halkar efter i sina studier, redan i tidiga år. Samhället ställer allt större krav och det kan vara svårt att nå dem. Om du har barn i grundskola eller gymnasiet som har extra behov av stöd, hjälp och läxläsning, då ska du besöka Smartstudies.se. Här får varje barn, en egen coach som stödjer och hjälper ditt barn med sina studier. Anpassade studieplaner gör att varje barn får sina behov tillgodosedda samt att man sätter upp mål som kan nås. SmartStudies är experter inom matematik, studieteknik samt att ge motivation. Sedan ges även läxhjälp i alla andra ämnen som idag finns i skolan. 

Att få hjälp med sina studier?

Läxhjälp med smartstudies.se fungerar på detta sätt: 

  • Läxhjälp i hemmet –barnen får hjälp i hemmet eller ett bibliotek nära dem, på de tider de kan
  • Hjälp med ämnen som fysik, kemi, biologi och språk
  • Lektioner på 90 eller 120 minuter, veckovis, eller timmar vid behov
  • Tillgång till kompententa lärare
  • Utvecklingsrapporter

Kontakta SmartStudies

Du kan besöka smartstudies.se för att se vart i Sverige och i vilka städer de håller till i. Här kan du även se vilka ämnen som det ges läxhjälp i. För en personlig vägledning för just ditt barn, så är det bra att ta en direkt kontakt med SmartStudies.

7 Aug 2015