Ta hjälp av en webbyrå

Har du behov av hjälp med en hemsida eller vill ta fram en ny webbplats så är det enklaste sättet att göra detta på att ta hjälp av en webbyrå. Ett sådant företag kan hjälpa dig från start med att utveckla och ta fram en webbplats samt förvalta, utveckla och underhålla den åt dig. Webbplats är ett svenskt begrepp som vi i dagligt tal kallar för hemsida. Det har blivit direkt översatt från engelskans home page. Dock när det talas om mer professionella sammanhang så är det korrekt att kalla det just för webbplats eller webbsite. Detta på grund av att det är så mycket mer än bara en hemsida. Om du tar hjälp av en webbyrå så kan de allt som oftast ge dig alla delar som du behöver för att skapa eller vidareutveckla en webbplats. Det ingår en hel del så som grafisk design, interaktionsdesign, informationsarkitektur, användarundersökningar, användartestning och strategi men även kodning, konfiguration och underhåll. Ett exempel på en webbyrå är Webplanner. En webbyrå kan även skapa, driva och utveckla sina egna webbplatser. Företag kan anlita en webbyrå för att få en webbplats skapad av dem.

Drift av webbplats

Webbhotell kallas de som sköter driften av en webbplats. Om vi ser till vad det heter fackmässigt så är det hostingleverantör. Men även en webbyrå kan sköta hostingen. Det som gäller vid hosting är den som sköter det ska tillhandahålla och sköta underhållet av den server som är kopplad till internet och som webbplatsens kod och databas finns på.

18 Jan 2016